ubezpieczenia

ubezpieczenia KraśnikUbezpieczenie dla firm

 

Ubezpieczenie dla firm jest kompleksowym ubezpieczeniem dla przedsiębiorców . Zapewnia ochronę majątku firmy od wszelkich zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ubezpieczenie obejmuje również szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz posiadanym mieniem.

 

 

 

 

- Ubezpieczenie mienia -  ochrona lokali, budynków ( również wynajmowanych ) , maszyn i urządzeń , środków obrotowych i innych  od zdarzeń losowych , od kradzieży , a także dla wymagających i oczekujących pełnej ochrony formuła ALL-RISK ( ubezpieczenia od wszystkich ryzyk ).

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - chroni firmę przed roszczeniami osób trzecich którym wyrządziliśmy szkodę w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem w tym szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu.

Oferujemy duży wachlarz klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia dostosowanych do danej branży , np. OC kosmetyczki ,OC warsztatów samochodowych , OC firmy budowlanej itp.

- OC przewoźnikadrogowego - przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy zawodowo prowadzą zarobkowy transport w kraju lub za granicą.

- Ubezpieczenia CARGO - ubezpieczenie mienia w transporcie. Polisa chroni towar od utraty, ubytku czy zniszczenia.

- Ubezpieczenia finansowe – gwarancje

. Gwarancji należytego wykonania kontraktu;

. Gwarancji usunięcia wad i usterek;

. Gwarancji przetargowych;

. Gwarancji zapłaty wierzytelności kontraktowych;

. Gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki

 

- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników firmy

. pobyt w szpitalu

. na wypadek śmierci

UBEZPIECZ SIEBIE

I SWOJĄ RODZINĘ

 

Copyright © Ubezpieczenia Machulak 2021 | Projekt i wykonanieubezpieczenia turystyczneWGB Group